Spolek Frýdlantsko ve spolupráci se Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant a městem Raspenava začal s obnovou pomníku obětem sedmileté války v Raspenavě – Luhu. Tento pomník byl již v roce 1910 zařazen mezi nejcennější památná místa Frýdlantska. Po dlouhých desetiletích chátrání se památka dočká nejen obnovy, ale i důstojného přístupu k místu.

Kříž obětí sedmileté války v Luhu

V samém závěru dnes již zapomenuté knihy Historische Denkmälern im Friedländischen (Historické památky Frýdlantska) z roku 1910, čtenáře zaujme fotografie mohutného – soudobého – pomníku, který tvoří vysoký kříž s korpusem Krista zasazený do kamenného podstavce se sekanými německými texty. Nalezneme ho v dnešní Raspenavě, avšak na historickém území Luhu, při zaniklé cestě spojující ves se Zámeckým okresem. Příběh, který kříž připomíná, nás vrací do druhé poloviny 18. stolení, kdy evropský kontinent zachvátila sedmiletá válka. Běsnění tehdy neuniklo ani při zemské hranici ležící panství Frýdlant. Habsburská vojska se zde potýkala s průniky pruských jednotek, které do Čech vstupovaly nejen ze sousedního, již Pruského Slezska, ale dočasně i z Prusy obsazeného Saska.

Jeden z mnoha tragických příběhů války se v Luhu odehrál roku 1760. Na místě, či spíše v jeho bezprostředním okolí, kde dnes zchátralý pomník nalezneme. Slova, která kamenný podstavec mj. nese, zachycují strohou informaci o tom, že v blízkosti kříže bylo pohřbeno sedm osob: maďarský husarský důstojník c. k. vojska, tři vozkové, žena vojáka a dvě děti. Více se o smutném příběhu dočteme v úvodu zmiňované knihy, kde její autor Otto Heinrich Metzger informaci upřesnil. Všichni se stali obětmi přepadení rakouské transportní kolony pruským vojenským oddílem. Jestliže samotná historická událost není nijak podrobná, o osudu pomníku máme informací více. V roce 1875 nechal jistý Josef Bergmann na místě postavit kříž. Ten o třicet let později nahradil současný pomník, který na své náklady zbudoval Zentralverein zur Erhaltung der Kriegerdenkmäler in Böhmen (Ústřední spolek pro udržování válečných pomníků v Čechách). Slavnostní odhalení se konalo 22. června roku 1905, pod záštitou velitele generálního štábu rakousko-uherské armády hraběte Friedricha von Beck-Rzikowského.

Současný stav „zapomenutého“ pomníku nese stopy času i přístupu nás lidí k drobným památkám v uplynulých desetiletích. Litinový kříž byl vandaly uražen. Alespoň jeho část s Kristem byla uchráněna a dlouhá léta visela na sousedící lípě. V letošním roce započal spolek Frýdlantsko s jeho obnovou. V současné době probíhají jednání s vlastníkem pozemku, kterým je Liberecký kraj i s jeho správcem, Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant. Pomoc s obnovou ochotně přislíbil starosta města Raspenava, Pavel Lžičař. Věřme tedy, že se podaří během následujících měsíců tento kříž opět důstojně navrátit mezi nejvýznamnější památná místa Frýdlantska.

Jan Heinzl