Kámen republiky na Staré poutní cestě

U příležitosti státního svátku 28. října, kdy jsme si připoměli 95 let od vzniku Československa, iniciovalo občanské sdružení Frýdlantsko za podpory Lesní správy Frýdlant Lesů ČR, s. p., a města Raspenavy obnovu Kamene republiky na Staré poutní cestě.

Masarykstein-Kámen osvobození-Kámen republiky

obnova k 95. výročí vzniku Československé republiky

U příležitosti státního svátku 28. října, kdy si připomínáme 95 let od vzniku Československa, iniciovalo občanské sdružení Frýdlantsko za podpory Lesní správy Frýdlant Lesů ČR, s. p., a města Raspenavy obnovu Kamene republiky na Staré poutní cestě.

Masarykstein, jak byl místními v době svého vzniku pojmenován, později zvaný Kámen osvobození, patří mezi tři připomínky 10 let Československa, které byly v r. 1928 v Jizerských horách odhaleny. Kdo za jejich vznikem stál, známo není. Všechny ale nalezneme na území bývalých Clam-Gallasovských lesů, které při I. pozemkové reformě konfiskoval stát a prostřednictví státních lesů spravoval.

V kraji tehdy osídleném převážně českými Němci byly státní lesy jednou z institucí mající z povahy své existence na jejich vzniku zájem. Kámen republiky na poutní cestě je ze všech tří památek zajisté také nejzajímavější.
Jak přesně původní „Masarykstein“ vypadal, bohužel nevíme. Tento fakt může vést k mnoha domněnkám, neboť o jeho vzniku a podobě nehovoří žádné, doposud zkoumané prameny. Podle tvaru lůžek v kameni byl snad v jeho horní části malý státní znak a v dolní letopočty 1918 a 1928. Vzhledem k tomu, že se na kameni nedochovaly žádné stopy po upevnění, jednalo se pravděpodobně o malované plechové tabulky uchycené kytem. O tom, jak dlouho pomník zdobily, můžeme jen spekulovat.
Je ale pravděpodobné, že zmizely nejpozději na podzim r. 1938. Po skončení druhé světové války již chybějící symboly nikým navráceny nebyly. V mapách, na turistických ukazatelích i v literatuře se však objevilo nové pojmenování Kámen osvobození, pod kterým je znám i dnes.

S navrácením státního znaku a letopočtů jsme přistoupili i k zavedení nového názvu Kámen republiky, který lépe vystihuje jeho smysl a neutrálně vypovídá o tehdejší připomínce 10. výročí Československé republiky. Nově doplněné symboly jsou vyrobeny z pryskyřice patinované do kovového odstínu, jejich autorem je Jan Strnad z Jablonce nad Nisou.

Odhalení

Malá slavnost přilákala v den státního svátku na 60 hostů. Obnovený Kámen republik po uvítání odhalila Lucie Podhorová z občanského sdružení Frýdlantsko, společně Oldřichem Koberem z Lesní správy Frýdlant, Lesů ČR, s.p.

Za hudebního doprovodu Jitky Felcmanové si všichni přítomní zazpívali hymnu České republiky. Pohodové podzimní setkání příznivců drobných památek Jizerských hor bylo zakončeno ochutnávkou slaných i sladkých dobrot, které připravily členky našeho sdružení.