Plán činnosti pro rok 2017

• Obnova kříže obětí sedmileté války v Raspenavě Luhu
• Obnova Emauzského obrázku
• Monografie Franz hrabě Clam-Gallas (1854-1930). Obrysy portrétu
• Nová webová prezentace www.frydlantsko.cz
• První česko-německá turistická mapa Jizerských hor a Frýdlantska
• Doprovázení putovní výstavy Franz Clam-Gallas: pocta šlechtici ducha a muži činu
• Údržba doposud obnovených drobných památek