Po mnoha desetiletích chátrání se letos uskuteční obnova kříže obětí sedmileté války v Raspenavě – Luhu. V květnu 2017 začaly práce v bezprostředním okolí památky. Během léta a začátku podzimu bude zrestaurován samotný žulový podstavec, osazena replika původního litinového kříže a upraveno okolí včetně obnovy dvou lavic.

Obnovu realizují Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant a Frýdlantsko, spolek pro kulturu a krajinu za podpory Libereckého kraje a Nadace Občanského fóra.

Kříž obětí sedmileté války v Raspenavě – Luhu
V samém závěru dnes již zapomenuté knihy Historische Denkmälern im Friedländischen (Historické památky Frýdlantska) z roku 1910, čtenáře zaujme fotografie mohutného – soudobého – pomníku, který tvoří vysoký kříž s korpusem Krista zasazený do kamenného podstavce se sekanými německými texty. Nalezneme ho v dnešní Raspenavě, avšak na historickém území Luhu, při zaniklé cestě spojující ves se Zámeckým okresem. Příběh, který kříž připomíná, nás vrací do druhé poloviny 18. stolení, kdy evropský kontinent zachvátila Sedmiletá válka. Běsnění tehdy neuniklo ani při zemské hranici ležící panství Frýdlant. Habsburská vojska se zde potýkala s průniky pruských jednotek, které do Čech vstupovaly nejen ze sousedního, již Pruského Slezska, ale dočasně i z Prusy obsazeného Saska.

Jeden z mnoha tragických příběhů války se v Luhu odehrál roku 1760. Na místě, či spíše v jeho bezprostředním okolí, kde dnes zchátralý pomník nalezneme. Slova, která kamenný podstavec mj. nese, zachycují strohou informaci o tom, že v blízkosti kříže bylo pohřbeno sedm osob: uherský husarský poručík c. k. vojska, tři vozkové, žena vojáka a dvě děti. Více se o smutném příběhu dočteme v úvodu zmiňované knihy, kde její autor Otto Heinrich Metzger informaci upřesnil. Všichni se stali obětmi přepadení rakouské transportní kolony pruským vojenským oddílem. Jestliže samotná historická událost není nijak podrobná, o osudu pomníku máme informací více. V roce 1875 nechal jistý Josef Bergmann na místě postavit kříž. Ten o třicet let později nahradil současný pomník, který na své náklady zbudoval Zentralverein zur Erhaltung der Kriegerdenkmäler in Böhmen (Ústřední spolek pro udržování válečných pomníků v Čechách). Slavnostní odhalení se konalo 22. června roku 1905, pod záštitou velitele generálního štábu rakousko-uherské armády hraběte Friedricha von Beck-Rzikowského.

Jan Heinzl