Blumrichův kříž na Staré poutní cestě

V roce 2009 jsme začali s obnovou torza božích muk na Staré poutní cestě. Původní harmonogram počítal s dokončením na podzim 2010. S ohledem na povodně, které Frýdlantsko v srpnu zasáhly, jsem byli nuceni obnovu přesunout na jaro roku 2011. V průběhu obnovy božích muk se nám díky archivu dr. Miloslava Nevrlého podařilo zjistit, že boží muka nesla jméno Wilhelma Blumricha. Tato informace je však jedinou, kterou k této drobné památce známe.
Boží muka – Kříž Wilhelma Blumricha – byla dokončena v dubnu 2011 a požehnána P. Jackem Wszołou 1. května 2011. Obnova této drobné památky je věnována památce v lednu zesnulého raspenavského a hejnického faráře doc. Miloše Rabana.

Restaurátorské prace provedla: Vanesa Trostová
Kovářské práce provedl: Karel Trost
Realizace tohoto projektu se uskutečnila díky Nadaci Via – grantový fond ČSOB a městu Raspenava.