Nichtova boží muka

Obnova Nichtových božích muk v Lužci v letech 2004-2006

Celé dva roky trvala obnova Nichtových božích muk v Raspenavě – Lužci. Tato drobná sakrální památka stojící při cestě z Hejnic do Pekla byla již téměř odsouzena k zániku. Četné útoky vandalů dokonal pád vyvrácené lípy na podzim 1992. Od té doby ležela boží muka povalena v trávě.

Náročné restaurátorské práce, které prováděla Vanesa Trostová  začaly v roce 2005 díky získanému grantu Nadace Via a finančnímu příspěvku fa. Knorr-Bremse, s.r.o. Největším oříškem byla rekonstrukce textu, který byl v poničeném pískovci nečitelný. Díky spolupráci s raspenavským rodákem Franzem Neumannn se však vše přečíst podařilo. Musel být také vyroben zcela nový vrchní díl božích muk. Na svátek Všech svatých 2005 byly na městem Raspenava obnovený podstavec, osazena restaurovaná boží muka. V roce 2006 mohl být osazen litinový kříž s korpusem Krista. Celkové náklady se vyšplhaly na 90 000 Kč. Boží muka vysvětil u příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže, dne 16. září 2006 P. Miloš Raban.

Od dokončení obnovy jsou boží muka s pravidelností terčem vandalů. Stopy po střelbě, odštěpky od kamení. V roce 2010 byla odcizena i pamětní deska připomínající obnovu.

 Nichtova boží muka před obnovou na jaře 2004

 Obnovená Nichtova boží muka 16. září 2006

Mapa

Zde je najdete!