• Redakce a vydání knihy Franz hrabě Clam-Gallas (1854-1930). Obrysy portrétu
  • Česko-německá turistická mapa Jizerských hor
  • Údržba doposud obnovených drobných památek