26. listopadu 2016 v chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

15.30 Mše svatá k připomínce 100. výročí úmrtí císaře a českého krále Františka Josefa I. a 100. výročí nástupu na trůn posledního císaře a českého krále bl. Karla I.

Hudební doprovod: Chrámový sbor od sv. Antonína v Liberci; Josef Haydn, Missa in tempore belli /Paukenmesse/. V závěru mše svaté bude požehnán provizorní pomník padlých hejnických mužů v I. světové válce a uctěna jejich památka.

17.30 Kino Hejnice – Karel I. Rakouský, poslední český král a jeho život v Čechách – přednáší PhDr. Milan Novák.

Pořádají: Frýdlantsko, z.s., Římskokatolická farnost Hejnice, c. a k. pěší pluk č. 28 – Pražské děti. S podporou Zámeckého pivovaru Frýdlant a portálu Freedlantsko.eu.