Viribus unitis 100

26. listopadu 2016 v chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích. 15.30 Mše svatá k připomínce 100. výročí úmrtí císaře a českého krále Františka Josefa I. a 100. výročí nástupu na trůn posledního císaře a českého krále bl. Karla I. Hudební doprovod: Chrámový sbor od...