Plán činnosti na rok 2012

  • obnova Kříže sedláka Pepka na Staré poutní cestě
  • údržba již obnovených pomníčků
  • získání finančních zdroju pro obnovu památníku vojenských šarvátek v Tongrundu
  • připravné práce pro obnovení Kamene republiky na Staré poutní cestě