Josef II.

Obnova pomníku císaře Josefa II. v Raspenavě – Luhu v roce 2004.

Četné inspekční cesty císaře Svaté říše římské Josefa II., dovedly panovníka až na sever Čech. 16. září roku 1779 navštívil také část dnešní Raspenavy (Luh), aby odtud pokračoval dále do Libverdy a Nového Městečka. Na místě, kde se měl podle tradice císař  zastavit, byl 21. září roku 1913 péčí velkoprůmyslníka Gustava Richtera von Wittbach odhalen pomníky, který významnou návštěvu připomínal. Nedlouho po vzniku první Československé republiky byl však císařský reliéf pro svou spojitost s detronizovanými Habsburky odstraněn. Téměř 80 let tak stál u hlavní silnice z Hejnic do Frýdlantu pouze žulový obelisk.

Po dohledání původního významu obelisku a především fotografie otištěné v ročence Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory se mohlo začít s obnovou pomníku. Původní, snad bronzová deska s reliéfem císaře se však nedochovala. Proto realizační tým složený z členů os. Frýdlantsko a Městské galerie MY v Jablonci nad Nisou navázal spolupráci se Severočeských muzeem v Liberci, odkud byla zapůjčena vhodná předloha pro nové zpodobnění Josefa II. Na obnovu pomníku přispěla částkou 50 000 Kč fa. Knorr-Bremse, s.r.o. Hejnice. Odhalení desky proběhlo 3. července 2004 za účasti starosty města Raspenava Pavla Lžičaře.

K velké radosti všech realizátorů nebyl památník dosud poničen ani odcizen. Reliéf Josefa II. byl z bezpečnostní důvodů vyroben z pryskyřice.

Původní pomník Josefa II. v Luhu z roku 1913

Obnovený pomník Josefa II. 9. července 2004