Plán činnosti na rok 2013

I-XII/2013 „Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů“.

I-XII/2013 Příprava projektu knihy „Josef Bennesch, autor píšící v hejnickém německém
nářečí“.

I-IX/2013 Obnova pomníku připomínající vojenské šarvátky z dob napoleonských válek 1813
v Tongrundu, společně s obcí Kunratice.

I-XI/2013 obnova Kamene republiky na Staré poutní cestě společně s os. Patron – odhalení 28. 10. 2013

IV-VI/2013 Brigáda- Wildnerova boží muka (skácení seschlé lípy-případná výsadba nové, nátěr a oprava plotu, očištění kamenných částí, úprava zeleně v okolí.

Případné další akce budou doplněny v průběhu roku.