Plán činnosti na rok 2014

I-XII/2014 „Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů“.

V-XII/2014 Franz hrabě Clam-Gallas: pocta šlechtici ducha a muži činu (www.clam-gallas.eu)

V-IX/2014 Obnova hřbitovního kříže v Lázních Libverda společně s obcí Lázně Libverda.

I-XII/2014 Připrava a vydání knihy Gallasové, Clam-Gallasové a Hejnice: poutní místo a jeho patroni

Případné další akce budou doplněny v průběhu roku.