Frýdlantsko, zapsaný spolek

vznikl jako občanské sdružení v roce 1999 s cílem podpořit rozvoj občanské společnosti v sociálně a ekonomicky slabém regionu. O 15 let později jsme se v souvislosti s novým občanským zákoníkem změnili na spolek. Naše cíle jsou však stále stejné.

Účelem spolku je všestranný, trvale udržitelný rozvoj Frýdlantska a regionu Jizerských hor. Mezisektorová spolupráce v oblasti kulturní, společenské a environmentální. Oživení a podpora tradic, péče o hmotné i nehmotné místní dědictví včetně vzdělávací a publikační činnosti. Vytváření diskusního fóra pro všechny zájemce a mezinárodní spolupráce.

Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. stanov, co by společného zájmu jeho členů.
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

obnovy a péče o hmotné a nehmotné místní dědictví v regionu Frýdlantska a Jizerských hor,
vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
pořádání vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí, sympózií, kolokvií a veřejných setkání,
realizace projektů, zejména v oblasti vzdělávání, společenské, kulturně-historické a v životním prostředí,
praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, propagace aktivit spolku,
poradenské a konzultační činnosti,
účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí a kulturního hmotného
a nehmotného dědictví, zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví

Naše logo
Odkazuje na geografický tvar frýdlantského výběžku. Květina, která logu dominuje je Rudbeckia laciniata, česky Třapatka dřípatá.
Roste jako invazivní neofyt při téměř celém vodním toku Smědé (něm. Wittig).
Původními obyvateli, českými Němci, bývala nazývána Wittigblume, volně přeloženo Smědávka.