Wildnerova boží muka

Obnova Wildnerových božích muk na Staré poutní cestě v roce 2003.

Prvním velkým projektem našeho sdružení v oblasti drobných památek, byla poměrně rozsáhlá rekonstrukce Wildnerových božích muk, stojících na Staré poutní cestě. Boží muka byla postavena v roce 1862 u bývalého lomu, který náležel k č.p. 1 v Raspenavě. Tuto usedlost vlastnil rod Wildnerů. Celkové náklady na restaurování božích muk, odvodnění a obnovení podstavce + další práce dosáhly částky 100 000 Kč.

Finance na obnovu poskytla fa. Knorr-Bremse s.r.o. Hejnice a Nadace Občanského fóra. Slavnostní odhalení obnovených božích muk se konalo za nepřetržitého deště v sobotu 13. září 2003. Boží muka vysvětil P. Miloš Raban.

Před rekonstrukcí a po rekonstrukci, 13. 9. 2003

Kde boží muka najdete?

Mapa