Franz Clam-Gallas: Pocta šlechtici ducha muži činu

Vše o projektu naleznete na webu www.clam-gallas.eu