Hřbitovní kříž v Lázních Libverda

V roce 2014 spolek Frýdlantsko ve spolupráci s obcí Lázně Libverda, LÁZNĚ LIBVERDA a.s. a Nadace Občanského fóra obnovil středový kříž na obecním hřbitově.

Středový hřbitovní kříž je součástí hřbitova v Lázních Libverda, který byl obcí zřízen v extravilánu obce v posledním desetiletí 19. století. Vznik hřbitova je spojen s nevyhovujícím stavem někdejšího centrálního hřbitova v Hejnicích. Libverdský hřbitov se rozkládá na 2101 m2.

Pískovcový neorenesanční fundament s vápencovým křížem a litinovým korpusem Krista byl vyroben a osazen kamenictvím Blumrich z Frýdlantu v roce 1894, a to nákladem obce. Pískovcové části jsou doplněny dvěma vápencovými tabulemi.
Větší středová nese novozákonní verš z Janova zjevení 14.13:
„Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach.“

V českém překladu:
A slyšel jsem hlas z nebe: „Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi.“

Druhá menší tabulka nese text:
„Errichtet von der Gemeinde Liebwerda im Jahre 1894“

V českém překladu:
Zřízeno obcí Libverda v roce 1894.“

Restaurátorské práce provedl pan Hynek Bláha z Vysokého Újezdu. Kromě restaurování byla Boží muka doplněna i překlady původních textů do češtiny, a to na mramorové desce zasazené z druhé strany pískovcového kříže.