Hrabata z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice:
Poutní místo a jeho patroni

Kniha představuje první česky psaný souhrnný výklad dějin Hejnic, mariánského poutního místa, kde byla od středověku uctívána Panna Marie. Stručná historie této lokality v Jizerských horách na severu Čech je podána od 14. do 20. století. Autoři se věnují řádu františkánů, který po vzniku kláštera roku 1691 pečoval o poutní místo až do jara 1950. Tehdy byl klášter státní komunistickou mocí zlikvidován a následujících pět let sloužil jako místo perzekuce mužských i ženských řádů a kongregací.Pozornost je věnována zvláště čtyřem generacím hrabat z Gallasu. Gallasové vlastnili Hejnice v rámci své domény na Frýdlantsku v letech 1634–1759. Poté je převzali do patronátu Clam­-Gallasové, kteří o ně pečovali další čtyři generace do jejich konfiskace roku 1945. Autoři přibližují osudy nejvýznamnějších příslušníků těchto šlechtických rodin a také jejich sídla v Čechách, na Moravě a v Rakousku. Hejnický kostel Navštívení Panny Marie sloužil rovněž jako rodová hrobka, které je zde věnována pozornost. Knihu doplňuje soupis donátorů a příbuzných, pohřbených v hejnickém chrámu, jejich obsáhlý rodokmen, bohatá obrazová příloha a překlady českých textů a popisků do němčiny.
ISBN: 978-80-85874-73-0
autoři: Milan Svoboda a Jan Heinzl
vydavatel: Frýdlantsko, z. s.
počet stran: 120

Vyprodána

Die Grafen von Gallas, von Clam-Gallas und Haindorf:
Der Wallfahrtsort und seine Schirmherren

In diesem Buch wird erstmalig umfassend die Geschichte des nordböhmischen Marien-Wallfahrtsortes Haindorf/Hejnice vom 14. bis zum 20. Jahrhundert in deutscher und in tschechischer Sprache behandelt. Die Verfasser gehen ausführlich auf den Franziskaner-Orden ein, der sich seit der Gründung des Klosters Haindorf im Jahre 1691 bis zum Frühjahr 1950 um den Wallfahrtsort kümmerte. Danach wurde das Kloster durch die staatliche kommunistische Macht liquidiert und in ein Internierungszentrum für Mitglieder von Männer- und Frauen-Orden und Kongregationen umfunktioniert.
Vier Generationen der Grafen von Gallas, die als Grundherren der Domäne Friedland zwischen 1634 und 1759 über Haindorf walteten, wird besondere Beachtung geschenkt. Dann kam Haindorf unter die Schirmherrschaft der Grafen von Clam-Gallas, die den Wallfahrtsort bis 1945 betreuten. Die Verfasser stellen die Schicksale der Vertreter dieses Geschlechts, als auch ihre Besitzungen in Böhmen, Mähren und Österreich eingehend dar. Auch die Familiengruft, die sich in der Haindorfer Wallfahrtskirche befindet, ist in die Darstellung einbezogen. Ergänzt wird der Hauptteil des Buches durch ein Verzeichnis der Schirmherren und ihrer Verwandten, die in der Haindorfer Gruft beigesetzt sind. Es folgen ein umfangreicher Stammbaum, zahlreiche Illustrationen und die Übersetzung der tschechischen Texte und Beschreibungen in die deutsche Sprache.

ISBN: 978-80-85874-73-0
Autoren: Milan Svoboda u. Jan Heinzl
Übersetzung: Richard Rothenhagen u. Milan Svoboda
Sprachliche Mitarbeit: Günter Dischinger
Verleger: Frýdlantsko, z. s.
Anzahl der Seiten: 120
Ausverkauft