Plán činnosti na rok 2015

 • Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů – zakončení projektu (financováno z Globálního grantu Libereckého kraje)
 • Franz hrabě Clam-Gallas: pocta šlechtici ducha a muži činu (kulturně-společenský projekt)
  • Pořádání koncertu k 85. výročí úmrtí Franze Clam-Gallas v chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích (25. ledna 2015 – W. A. Mozart, Requiem).
  • Emise pamětní medaile k 85. výročí úmrtí Franze Clam-Gallase (leden 2015).
  • Zajištění distribuce putovní česko-německé výstavy Franz Clam-Gallas: Pocta šlechtici ducha a muži činu.
  • Účast na Sudetoněmeckých dnech v Augšpurku s výstavou Franz Clam-Gallas: Pocta šlechtici ducha a muži činu (22. – 24. 5. 2015)
  • Vydání česko-německé knihy Hrabata z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice: Poutní místo a jeho patroni (duben 2015).
 • Realizace projektu Clam-Gallas 
 • Pokračování v obnově drobných památek na Staré poutní cestě v k. ú. Raspenava 
 • Údržba doposud obnovených drobných památek (zajištění opravy Kamene republiky)